Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?

 

„Znajomość języków obcych i kompetencje międzykulturowe
 poszerzają spektrum możliwości zawodowych jednostki,
podwyższają umiejętności europejskich pracowników
i są podstawowymi składowymi europejskiej tożsamości.”

(„ZIELONA KSIĘGA
 "Promowanie mobilności
edukacyjnej młodych ludzi”, Bruksela 2009)

 

   Liczba osób znających więcej niż jeden język obcy wciąż się powiększa. Niestety większości z nas wciąż brak motywacji i czasu. Obawiamy się także finansowego obciążenia, a nauka języków kojarzy się nam zazwyczaj z mozolną pracą. Jednak we współczesnym świecie, zróżnicowanym pod względem etnicznym i kulturowym, nauka języków obcych to doskonała, jeżeli nie najlepsza inwestycja – droga do poznania innych tradycji i społeczności pozwalająca rozwijać w sobie postawę tolerancji i wzajemnego zrozumienia. To także sposób na poszerzenie horyzontów, zwiększenie własnej mobilności oraz konkurencyjności na rynku pracy.

   Językiem, znajomość którego we współczesnym świecie jest na tyle powszechna i niezbędna, postrzeganym nadal jako lingua franca,  pozostaje język angielski. Jednak znajomość jednego języka obcego to dziś zdecydowanie za mało. Drugą pozycję pod względem popularności wśród języków obcych zajmuje język francuski. Do II poł. XIX w. był on językiem uważanym za międzynarodowy. Używała go arystokracja; stosowany był w handlu i dyplomacji. Obecnie język francuski jest językiem urzędowym 32 krajów, zaś jako ojczystym posługuje się nim ponad 12% obywateli Unii Europejskiej, 14 % - używa go jako pierwszego języka obcego. To język francuski jest drugim językiem roboczym w instytucjach UE, jest także jednym z oficjalnych języków ONZ, NATO, UNESCO, Czerwonego Krzyża, Interpolu, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

 


  

Polskę z Francją łączą stosunki ekonomiczne, polityczne, kulturalne. Tylko w 2006 r. francuskie firmy zainwestowały w Polsce 17 miliardów euro. Liczba francuskich firm zarejestrowanych w Polsce w 2007 r. wynosiła 760. Tym samym to Francja jest głównym inwestorem  w Polsce, a co za tym idzie – największym zagranicznym pracodawcą: France Télécom, Auchan, Crédit Agricole, Bricolage Investissement Benelux (Leroy-Merlin Polska), Carrefour, L’Oreal S.A. France (L’Oreal Polska), Michelin (Michelin Polska), Advini (Advini Polska), Automobiles Peugot S.A. (Peugot Polska), Renault SAS France (Renault Polska),  Decathlon. 

Języka francuskiego uczy się około 25% obywateli Unii Europejskiej i 
tyle też postrzega znajomość właśnie tego języka jako niezbędną dla kariery 
oraz własnego rozwoju. 
Szanse dla osób władających językiem francuskim są:
 
- od 1 lipca 2008 r. francuski rynek pracy jest otwarty dla Polaków 
-
w lipcu 2011 r. Polska obejmie przywództwo w Unii Europejskiej
-
możliwość studiów nie tylko we Francji, ale
także w innych krajach, w których językiem urzędowym jest język francuski (Belgia, Szwajcaria, Kanada) –
według raportu Edukacja w zarysie 2010. Wskaźniki OECD (opracowany przez paryską Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Francja jest trzecim krajem, po Niemczech i Wielkiej Brytanii, najczęściej wybieranym przez polskich studentów.

   Nauka języka francuskiego, nie tylko w kraju docelowym, to doskonały sposób na odkrywanie i bliższe poznanie bogactwa kulturowego państwa od średniowiecza uznawanego za centrum kulturalne Europy, ojczyzny wybitnych myślicieli: Kartezjusza, Woltera, Monteskiusza i wielkich pisarzy: Moliera, Victora Hugo, Honoriusza Balzaca, Alberta Camusa; kraju, w którym to zrodziły się wielkie dzieła polskich romantyków: Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego.          Tym samym widzimy, że język francuski jako jeden z najbardziej popularnych języków Unii Europejskiej, ze względu na szerokie perspektywy pracy i nauki, jest inwestycją z gwarancją zwrotu!
    Aby jednak osiągnąć sukces należy pamiętać, że nauka każdego języka obcego (także francuskiego) nie może być traktowana jak przykry obowiązek. Wtedy nie będzie sprawiała nam przyjemności, a tym samym nie możemy oczekiwać wymiernych rezultatów. Musimy spojrzeć na to z innej perspektywy: - wziąć  pod uwagę nasz tryb życia
- podchodzić do zadania „na luzie”
- otworzyć się, przełamać własną nieśmiałość, nie bać się popełniania błędów
i regularnie ćwiczyć język obcy
- uświadomić sobie korzyści płynące z poznania języka
- skorzystać z doświadczenia innych, czyli mądrze wybrać odpowiednią dla siebie formę nauki, np. solidną szkołę językową zapewniającą wykwalifikowanych lektorów

 - samodzielnie doskonalić i mieć systematyczny kontakt z językiem obcym,
co w dzisiejszym świecie rozwiniętej technologii (TV, Internet) jest możliwe.

 

 

 

opracowała: Malwina Lipska 

 

 

 


  Źródła:

1. Jak uczyć się języków obcych [online]. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2010. [dostęp 12 stycznia 2010]. Dostępny w Internecie: ec.europa.eu/education/languages/pub/pdf/learn_pl.pdf. 
ISBN: 978-92-79-12246-0.
2.Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji: Po europejsku.
Języki w Unii Europejskiej 
[online]. 
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2010.
[dostęp 13 stycznia 2010]. Dostępny w Internecie:
ec.europa.eu/publications/booklets/move/74/pl.doc.
3.
http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/spip.php?article784#Dwustronne-stosunki-polityczne. [dostęp 12 stycznia 2010].
4.
http://www.tppf.pl/index.php?ps=120. [dostęp 13 stycznia 2010].
5.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/francuskie;firmy;
lubia;polske,64,0,250432.html
[dostęp 13 stycznia 2010].
6.Education at a Glance 2010. OECD Indicators [online]. [dostęp 14 stycznia 2010]. 
Opublikowano: 09.07. 2010. Dostępny w Internecie: 
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf.
ISBN: 9789264055988.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest chroniony prawem autorskim.  
Wykorzystanie materiału w części lub całości jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą autora.