Certyfikaty

CERTYFIAKTY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

L'Ecole Française to jedyna szkoła językowa w Siedlcach i Sokołowie Podlaskim przygotowująca do egzaminów DELF i DALF. Kursanci w specjalnie do tego celu tworzonych grupach przygotowują się pod kątem czekającego ich egzaminu. Najbliższy ośrodek egzaminacyjny znajduje się w Warszawie w Instytucie Francuskim. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w roku. Egzaminatorami są pracownicy Instytutu Francuskiego, a sam egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Bliższe informacje na temat certyfikatów, terminów, zapisów oraz kosztów można znaleźć na stronie instytutu:

www.francuski.fr

Certyfikaty z języka francuskiego, czyli DELF lub DALF to jedyne oficjalne dyplomy wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaświadczają o umiejętnościach kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego (np. DALF zwalnia z testu z języka francuskiego przy zapisach na studia we Francji).

Skróty oznaczają:

DELF
- Diplôme d’Etudes en Langue Française

DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française


Funkcjonują następujące poziomy egzaminów:

DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2
________________________________________

WYMAGANIA I PRZEBIEG EGZAMINÓW DELF i DALF


DELF A1 – poziom podstawowy

Wymagania:

Podstawowe opanowanie języka, rozumienie najprostszych zagadnień, swobodne wypowiadanie się na tematy zaczerpnięte z życia codziennego.

Etapy egzaminu:
1. słuchanie: odpowiedź na pytania zamknięte lub otwarte dotyczące trzech lub czterech krótkich nagrań z życia codziennego (słuchanie dwukrotne);
2. rozumienie tekstu pisanego: odpowiedź na pytania zamknięte lub otwarte dotyczące czterech lub pięciu tekstów pisanych odnoszących się do sytuacji z życia codziennego;
3. pisanie:
-pierwsza część: wypełnianie formularza, kwestionariusza osobowego;
 -druga część: ułożenie kilku prostych zdań (kartka z wakacji, wiadomość, podpis pod obrazkiem);
4. mówienie: rozmowa o kandydacie, wypowiedź na zadany temat, odegranie scenki na zadany temat;

* Egzamin trwa łącznie 1 godz. 20 min. Łącznie można uzyskać 100 punktów. Minimalna ilość punktów, które zaliczają egzamin to 50, przy czym nie mniej niż 5 z każdej części.

DELF A2 – poziom podstawowy

Wymagania:

Elementarne opanowanie języka, rozumienie pojedynczych zdań dotyczących potocznych zdarzeń, umiejętne porozumiewanie się w codziennych sytuacjach.

Etapy egzaminu:
1. słuchanie: odpowiedź na pytania zamknięte lub otwarte dotyczące trzech lub czterech krótkich nagrań z życia codziennego (słuchanie dwukrotne);
2. rozumienie tekstu pisanego: odpowiedź na pytania zamknięte lub otwarte dotyczące czterech lub pięciu tekstów pisanych odnoszących się do sytuacji z życia codziennego;
3. pisanie: napisanie dwóch krótkich tekstów (list do przyjaciela, wiadomość); opisanie wydarzeń lub osobistych przeżyć, doświadczeń; napisanie zaproszenia, podziękowania, prośby, informacji bądź gratulacji;
4. mówienie: rozmowa o kandydacie;

* Egzamin trwa łącznie 1 godz. 40 min. Łącznie można uzyskać 100 punktów. Minimalna ilość punktów, które zaliczają egzamin to 50, przy czym nie mniej niż 5 z każdej części.

DELF B1 – poziom samodzielności

Wymagania: skuteczne, ale ograniczone opanowanie języka, rozumienie potocznej mowy dotyczącej tematów z życia codziennego, mówienie o swoich zainteresowaniach, opisywanie jasno swoich zamiarów i myśli.

Etapy egzaminu: 
1. słuchanie: odpowiedź na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech nagrań;
2. rozumienie tekstu pisanego: odpowiedź na pytania zamknięte lub otwarte dotyczące dwóch tekstów pisanych (wyszukanie informacji w tekście niezbędnych do realizacji konkretnego zadania, analiza treści tekstu);
3. pisanie: wyrażenie własnej opinii na jakiś temat w formie eseju, listu do gazety, artykułu;
4. mówienie: rozmowa o kandydacie, odegranie scenki na zadany temat, wyrażenie; własnego zdania na temat opisany w krótkim tekście;

* Egzamin trwa łącznie 1 godz. 45 min. Łącznie można uzyskać 100 punktów. Minimalna ilość punktów, które zaliczają egzamin to 50, przy czym nie mniej niż 5 z każdej części.


DELF B2 – poziom samodzielności

Wymagania: ogólne i spontaniczne opanowanie języka, rozumienie sensu nawet złożonego tekstu, formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych na tematy ogólne lub zawodowe, jasna prezentacja własnych argumentów, myśli.

Etapy egzaminu:
1. słuchanie: odpowiedź na pytania zamknięte lub otwarte dotyczące dwóch nagrań: wywiad, wiadomości (jedno słuchanie) i przemówienia, fragmentu audycji radiowej lub programu telewizyjnego, filmu dokumentalnego (dwa słuchania);
2. rozumienie tekstu pisanego: odpowiedź na pytania zamknięte lub otwarte dotyczące dwóch tekstów pisanych: tekstu informacyjnego dotyczącego Francji lub frankofonii oraz tekstu argumentacyjnego;
3. pisanie: stworzenie własnej wypowiedzi argumentacyjnej, np.: oficjalny list, artykuł, debata pisemna;
4. wypowiedź ustna: prezentacja i obrona własnego zdania po uprzednim zapoznaniu się z dokumentem odnoszącym się do jakiegoś problemu;

* Egzamin trwa łącznie 2 godz. 30 min. Łącznie można uzyskać 100 punktów. Minimalna ilość punktów, które zaliczają egzamin to 50, przy czym nie mniej niż 5 z każdej części.

 

DALF C1 – poziom biegłości

Wymagania: dobre opanowanie języka, rozumienie długich i skomplikowanych tekstów, biegła wypowiedź ustna i pisemna, sprawne posługiwanie się regułami organizacji wypowiedzi.

Etapy egzaminu:
1. słuchanie: odpowiedź na pytania zamknięte lub otwarte dotyczące kilku nagrań. Dłuższe nagranie to np.: wywiad, konferencja, debata. Zdający wysłuchują także kilku krótkich nagrań radiowych (flesz informacji, spot reklamowy, sondaże);
2. rozumienie tekstu pisanego: odpowiedź na pytania zamknięte lub otwarte dotyczące tekstu literackiego lub dziennikarskiego (długość od 1500 do 2000 słów);
3. pisanie:
-pierwsza część: synteza kilku dokumentów pisemnych – do 1000 słów;
-druga część: rozprawka argumentacyjna na temat treści podanych artykułów (humanistycznych lub naukowych);
4. mówienie: expose na temat przedstawiony w kilku tekstach pisanych a następnie rozmowa z komisją, 2 dziedziny do wyboru: humanistyczna i naukowa;

* Egzamin trwa 4 godz. Łącznie można uzyskać 100 punktów. Aby otrzymać dyplom, należy. uzyskać minimum 50, przy czym nie mniej niż 5 z każdej części.
 

DALF C2 – poziom biegłości

Wymagania: doskonałe opanowanie języka, rozumienie bez większego wysiłku, streszczenie wszystkiego co zostanie usłyszane lub przeczytane, biegła wypowiedź na każdy temat.

Etapy egzaminu:
1. rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna:
pierwsza część: streszczenie (francuskie compte rendu) nagrania;
druga część: rozmowa z komisją;
2. rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemna: zredagowanie ustrukturyzowanego tekstu (artykuł prasowy, przemówienie, list do redakcji), na podstawie kilku tekstów o długości w sumie około 2000 słów.

 

* Egzamin trwa łącznie 3,5 godz. Łącznie można uzyskać 100 punktów.

________________________________________