Francuski

 JĘZYK FRANCUSKI W LICZBACH

         Język francuski obejmuje swym zasięgiem obszar: Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanady oraz wielu krajów afrykańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 65 mln ludzi. 280 mln mieszka w krajach, gdzie francuski jest jednym z języków urzędowych bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego jest bardziej rozpowszechniony niż w krajach Czarnej Afryki, gdzie jest jedynym językiem urzędowym. Język francuski ma status urzędowego w 32 państwach a także jest jednym z oficjalnych języków licznych organizacji, m. in.: UNESCO, NATO, ONZ, Unii Europejskiej.

 

METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W  NASZEJ SZKOLE

 

         Nauka języka francuskiego (a także innych języków obcych) w naszej szkole odbywa się metodą komunikacyjną. Przy metodzie komunikacyjnej kładzie się duży nacisk na kreatywne ćwiczenia promujące spontaniczność i improwizację, które uwzględniają potrzeby i zainteresowania słuchaczy oraz na aktywne uczenie się, mówienia i rozumienia ze słuchu za pomocą autentycznych nagrań. Ale metoda komunikacyjna nie odnosi się jedynie do mówienia. Dużą wagę przywiązuje się także do pisania i czytania, toteż na lekcjach uczniowie uczą się różnych strategii, np. strategii czytania ze zrozumieniem. Metoda ta doskonali wszystkie cztery sprawności językowe tj.: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie, które to wraz z poznaniem kultury i obyczajów danego kraju składają się na kompetencje komunikacji umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym w różnych sytuacjach z życia codziennego i zawodowego.
         Naszym priorytetem jest nauczenie słuchaczy sprawnego porozumiewania się w języku francuskim. Dlatego też kładziemy nacisk na ćwiczenia stymulujące prawidłowe posługiwanie się językiem francuskim: scenki sytuacyjne, dialogi, gry, pracę w grupach. Stąd też na naszych lekcjach lektorzy prawie wyłącznie posługują sie językiem francuskim – język polski występuje jako wspomagający. Skutecznej i efektywnej nauce sprzyja niewielka liczba osób w grupie – maksymalnie 10 kursantów. Możliwe są także – na specjalne życzenie – kursy indywidualne.
         Sprawdzanie umiejętności naszych słuchaczy odbywa się w formie testów cząstkowych w ciągu trwania kursu. Końcowy sprawdzian kwalifikuje na kolejny poziom zaawansowania i uprawnia do otrzymania dyplomu ukończenia kursu w naszej szkole.
 

MATERIAŁY , POMOCE

         W L'Ecole Francaise korzystamy z najlepszych i najnowocześniejszych podręczników dostosowanych do poziomu zaawansowania grupy oraz do ich oczekiwań względem kursu. Dodatkowo wykorzystywane są materiały przygotowane przez lektora (artykuły z prasy francuskojęzycznej, nagrania z francuskich programów telewizyjnych, piosenki), pomoce multimedialne oraz Internet.